Femeile care au în antecedente sau au contactat boli cu transmisie sexuală (BTS) trebuie considerate cazuri cu risc crescut pentru cancerul de col. Studii recente  arată o incidenţă de 5 ori mai mare a leziunilor precanceroase la femeile care se adresează cabinetelor de specialitate pentru BTS decât la cel care solicită servicii de planificare familială. Testul Babeş-Papanicolau (BPN) este o metodă eficientă şi relativ ieftină pentru screening-ul cancerului de col, intervalele la care el trebuie repetat fiind controversate, se consideră de principiu că 3 teste negative consecutive, indică o frecvenţă a testului mai redusă.

Recomandări. Cu ocazia consultaţiei pentru BTS, medicul trebuie să se intereseze dacă pacienta are teste BPN anterioare şi care este rezultatul acestora. Dacă pacienta nu are teste BPN, ea trebuie informată despre utilitatea acestui test, sau dacă nu sunt condiţii de efectuare a lui, unde se poate efectua. În cabinetele care efectuează screening pentru BTS, testul BPN se impune la prima consultaţie, deoarece o mare parte din paciente nu au acest test efectuat anterior, iar dacă au testul la peste 12 luni în urmă, acesta trebuie repetat. În vederea consultaţiilor ulterioare, pacientei trebuie să i se dea o notificare scrisă asupra recoltării testului BPN, iar ideal ar fi ca să i se prezinte şi o copie a rezultatului testului.

Dispensarizarea. Pentru o mai bună acurateţe a interpretării rezultatului BPN, este recomandată folosirea unui serviciu de laborator care lucrează în sistemul Bethesda. Depistarea modificărilor H-SIL necesită îndrumarea pacientei la un serviciu clinic care va efectua examinarea colposcopică şi biopsia ţintită. În caz de leziuni de tip L-SIL nu este obligatorie examinarea colposcopică şi biopsia, cazurile fiind monitorizate prin testul BPN repetat la 4-6 luni, timp de 2 ani, iar dacă acesta are 3 teste succesive negative pentru leziuni specifice, se poate renunţa la dispensarizare. Dacă leziunile persistă sau au tendinţa la evoluţie, se procedează la colposcopie şi biopsie. De asemenea, dacă se evidenţiază o BTS, aceasta va fi tratată conform protocoalelor specifice, înainte de testele BPN de urmărire.