Beneficiază de indemnizaţia de maternitate salariatele care, în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel puţin o lună sau fracţiuni de lună totalizând minimum 22 de zile.

Cine poate primi indemnizaţia?

 • asigurata care îndeplineşte condiţiile amintite mai sus
 • reprezentant legal desemnat de către aceasta prin procură specială
 • în cazul în care salariata a decedat indemnizaţia pentru luna în curs o va încasa
  1. soţul supravieţuitor
  2. copiii
  3. părinţii
  4. persoana care face dovada că a îngrijit-o până în momentul decesului

Acordare concediu prenatal şi postnatal

 • concediul de maternitate poate fi acordat prenatal cât şi postnatal, durata acestuia fiind de 126 zile
 • aceste zile pot fi distribuite în mod inegal faţă de momentul estimat al naşterii respectând punctele de mai jos
 • perioada de lăuzie durează 42 zile (perioada imediat după naştere), aceste zile scăzându-se din cele 126
 • concediul prenatal poate fi maxim de 84 zile (126-42=84)
 • 84 de zile se calculează din data probabilă a naşterii estimată de medicul ginecolog 
 • concediul de maternitate se acordă exclusiv pentru sarcină, nu şi pentru patologiile ce pot apărea în cursul acesteia
 • dacă durata concediului prenatal este mai mare de 84 zile, atunci concediul pentru creşterea copilului nu va putea fi acordat decât după parcurgerea celor 42 zile de lăuzie
 • durata concediului de lăuzie poate atinge durata maximă de 126 zile
 • dacă pe durata sarcinii a apărut o boală fără legatură cu sarcina, gravida va beneficia de concediu medical obişnuit
 • angajata (gravida) are obligaţia de a informa în scris angajatorul despre starea ei de graviditate
 • aceasta poate beneficia de maxim 120 zile de concediu de risc maternal

1.   angajatorul împreună cu medicul de medicina muncii evaluează riscurile la care este supusă gravida la locul de muncă întocmind un raport de evaluare

2.   raportul conţine condiţiile de la locul de muncă al gravidei cât şi condiţiile suplimentare de protecţie pe care trebuie să le respecte

3.   dacă din motive obiective angajatorul nu poate modifica condiţiile de muncă sau orarul gravidei

 • dacă copilul se naşte mort sau moare pe durata lăuziei, lăuza va beneficia de concediu de maternitate pe toată durata lăuziei