Certificatul constatator al unui nou născut viu se completează în momentul nașterii de către medicul ginecolog.

Pentru eliberarea acestuia aveți nevoie de următoarele acte:

 • acte identitate (copie) a părinților
 • certificatul de căsătorie
 • certificatul de naștere al mamei în cazul în care aceasta este necăsătorită
Acte necesare pentru eliberarea certificatului de naștere al copilului
 •   certificatul de căsătorie
 •   cărțile de identitate
 •   certificatul constatator al nou născutului
 •    certificatele de naștere ale părinților

În cazul în care nu sunteți căsătoriți legitim și tatal recunoaște copilul, acesta va da o declarație după care pe certificatul de naștere al nou născutului va apare și numele acestuia.

Acte necesare acordării alocației de stat (0-2 ani)

 • cerere tip
 • act de identitate al unuia dintre părinți (copie și original);
 • certificatul de naștere al nou născutului (copie și original);
 • dosar cu șină

Acte necesare pentru indemnizația lunară de creștere a copilului până la 2 ani:

 • cerere tip
 • act de identitate solicitant
 • certificatul de naștere al copilului (original și copie)
 • adeverință tip eliberată de angajator ( din care sa rezulte: veniturile salariale timp de 12 luni până la nașterea copilului, prima și ultima zi de concediu de maternitate, data împlinirii celor 42 zile de concediu de lăuzie, prima zi de concediu de creștere copil)
 • dosar cu șină