Pentru internarea intr-un spital de stat aveti nevoie de umatoarele acte:

  • actul de identitate in perioada de valabilitate (copie si in original)
  • bilet de trimitere de la medicul de familie/medic specialist (in caz de urgenta nu este nevoie de bilet de trimitere)
  • cardul național de sănătate, sau în lipsa acestuia adeverință eliberată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (fac excepție de la regulă cazurile internate în urgență)
  • document care sa ateste calitatea de asigurat
  1. adeverinta de la locul de munca
  2. copie dupa decizia de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala)
  3. copie dupa ultimul cupon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei
  4. copie dupa ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj (aceasta adeverinta are o perioada de valabilitate de 6 luni)
  5. document care sa ateste calitatea de elev/student (acest document este valabil pe durata anului scolar/universitar)
  6. persoane care beneficiaza de ajutor social vor prezenta o adeverinta de la primarie in acest sens