Conditiile pe care un cuplu trebuie sa le indeplineasca  pentru a fi admis in subprogramul de FIV/ET:

1.      cuplu casatorit de cel putin 2 ani

2.    cel putin unul din membrii cuplului sa aiba cetatenia romana si domicililul stabil in Romania

3.    cel putin unul din membrii cuplului sa aiba calitatea de asigurat in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate de cel putin 24 luni

4.      nici unul din membrii cuplului sa nu aiba copil in viata

5.      varsta femeii sa fie intre 24 si 40 ani

6.      cuplu autolog (se exclude donarea de sperma, ovocite sau mama surogat)

7.      indicele de masa corporala (IMC) al femeii sa fie cuprins intre 20 si 30

8.      rezerva ovariana in limite normale documentata prin dozarea FSH si AMH

9.    cuplu steril, definit drept cuplu conjugal care nu a avut capacitatea de a se reproduce timp de 2 ani de zile fara sa foloseasca mijloace contraceptive

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de admitere in program:

1.   cerere pentru includerea in programul de FIV/ET (document original)

2.   copii legalizate dupa actele de identitate a membrilor cuplului

3.   copie legalizata a certificatului de casatorie

4.   adeverinta eliberata de CAS (Casa de Asigurari de Sanatate) in original din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate de cel putin 2 ani de zile

5.   declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nici unul din membrii cuplului nu are copil in viata

6.   adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte inaltimea, greutatea si indicele de masa corporala (IMC) al femeii

7.    buletin de analize din care sa rezulte valoarea FSH si AMH

8.   documente medicale din care sa rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului (documente originale)

9.   document medical din care sa rezulte indicatia medicala de efectuare a procedurii de FIV/ET

10. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul  a depus un singur dosar, la sediul unei singure unitati sanitare care este inclusa in subprogramul de FIV/ET

11. document din care sa rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de nastere al copilului la sediul unitatii in care s-a realizat procedura de FIV/ET in termen de 10 zile de la eliberarea acestuia

12. opis al documentelor dosarului cu precizarea numarului de pagini aferent fiecarui document