REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Zifex duo 500 mg/200 mg ovule
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Un ovul conţine metronidazol 500 mg şi clotrimazol 200 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Ovule.
Ovule de culoare albă până la alb-gălbui, de formă ovoidă, cu suprafaţa netedă onctuoasă şi aspect
omogen în secţiune.
4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
Zifex duo este indicat în tratamentul infecţiilor vaginale cu floră mixtă determinate de Trichomonas
vaginalis, fungi (în special Candida), germeni sensibili Gram negativ şi Gram pozitiv.
4.2 Doze şi mod de administrare
Doze
Doza recomandată este de un ovul Zifex duo, o dată pe zi.
Mod de administrare
Medicamentul este indicat pacientelor adulte.
Medicamentul se introduce profund intravaginal, de preferat seara.
Se recomandă concomitent tratament medicamentos specific şi partenerului, chiar dacă acesta este
asimptomatic sau prezintă cultură negativă pentru Trichomonas vaginalis.
Zifex duo nu se administrează în timpul ciclului menstrual; se recomandă finalizarea tratamentului
înaintea începerii perioadei menstruale.
Durata tratamentului: 7-10 zile.
În timpul administrării de Zifex duo se recomandă evitarea contactului sexual, deoarece infecţia s-ar
putea transmite partenerului, iar eficacitatea şi siguranţa utilizării produselor contraceptive din latex
(cum sunt prezervative, diafragme) poate fi redusă (vezi pct. 4.4.)
4.3 Contraindicaţii
Hipersensibilitate la metronidazol, clotrimazol, alţi derivaţi de imidazol sau la oricare dintre
excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
După administrare intravaginală, absorbţia sistemică a celor două substanţe active din compoziţia
comprimatelor vaginale este mică. Totuşi, apariţia reacţiilor adverse sistemice nu poate fi complet
exclusă. Dacă apar aceste reacţii, tratamentul cu acest medicament trebuie întrerupt.
În cazul tratamentului prelungit pot apărea parestezii, ataxie, vertij, confuzie, crize convulsive. Dacă
apar aceste reacţii, tratamentul cu acest medicament trebuie întrerupt.
Datorită conţinutului în metronidazol, Zifex duo trebuie utilizat cu precauţie la paciente cu afecţiuni
neurologice centrale şi periferice, encefalopatie hepatică, antecedente de discrazii sanguine.
Se recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei, în special controlul formulei leucocitare. Dacă
apare leucopenie, continuarea tratamentului se va decide în funcţie de gravitatea infecţiei, după
evaluarea raportului beneficiu/risc.
Deoarece pot să apară reacţii de tip disulfiram, pacientele trebuie avertizate să nu consume alcool etilic
sau medicamente care conţin alcool etilic în timpul tratamentului şi timp de 48 de ore după
întreruperea tratamentului cu Zifex duo.
Tratamentul cu medicamente care conţin metronidazol poate determina coloraţia mai închisă a urinii.
Deoarece infecţia cu Trichomonas vaginalis este frecvent asociată cu infecţia cu gonococ, se
recomandă evaluarea infecţiei cu gonococ şi administrarea terapiei adecvate.
Utilizarea acestui medicament poate reduce eficacitatea şi siguranţa contraceptivelor din latex, (de
exemplu prezervative, diafragme). Clotrimazolul din componenţa acestor ovule reduce eficacitatea
spermicidelor vaginale. Efectele sunt temporare. Se recomandă utilizarea altor măsuri contraceptive pe
durata tratamentului şi încă 5 zile după întreruperea acestuia.
4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune
Interacţiuni legate de clotrimazol:
– Clotrimazolul din componenţa acestui medicament reduce eficacitatea spermicidelor vaginale (vezi
pct. 4.4.)
– Administrarea în asociere cu tacrolimus oral poate duce la creşterea nivelurilor serice ale tacrolimus.
Pacienţii trebuie strict monitorizaţi pentru apariţia simptomelor de supradozaj cu tacrolimus, dacă este
necesar, prin determinarea concentraţiilor plasmatice respective.
Interacţiuni legate de metronidazol:
Asocieri nerecomandate:
– Disulfiram: reacţii psihotice (accese delirante, stări confuzionale).
– Alcool etilic: efect de tip disulfiram (efect antalcool) (senzaţie de căldură, eritem facial, vărsături,
tahicardie).
– Busulfan: metronidazolul poate creşte concentraţia plasmatică a busulfanului, ceea ce poate
determina creşterea efectelor toxice ale busulfanului.
Asocieri care necesită precauţie:
– Anticoagulante orale (de tipul warfarinei): creşterea efectului şi, consecutiv, a riscului de apariţie a
hemoragiilor prin scăderea metabolizării hepatice a anticoagulantelor. Se recomandă măsurarea mai
frecventă a timpului de protrombină şi a INR, cu ajustarea dozei de anticoagulant în timpul
tratamentului cu metronidazol şi pe parcursul următoarelor 8 zile după întreruperea administrării
acestuia. Nu există interacţiuni în cazul heparinei.
– Litiu: concentraţia plasmatică a litiului poate fi crescută de metronidazol. În timpul administrării de
metronidazol, se recomandă monitorizarea concentraţiilor plasmatice ale litiului, creatininei şi
electroliţilor, în cazul pacienţilor trataţi concomitent cu litiu.
– Ciclosporină: risc de creştere a concentraţiei plasmatice a ciclosporinei. Se recomandă monitorizarea
creatininemiei şi a concentraţiilor plasmatice ale ciclosporinei la pacienţii la care se administrează
concomitent metronidazol şi ciclosporină.
– Fenitoină sau fenobarbital: eficacitatea metronidazolului scade în cazul asocierii cu barbiturice sau
fenitoină. Fenobarbitalul creşte rata de metabolizare a metronidazolului. Ca urmare, timpul de
înjumătăţire scade la aproximativ 3 ore.
Asocieri care trebuie avute în vedere
– 5-fluorouracil: metronidazolul scade clearance-ul 5-fluorouracilului şi, ca urmare, creşte efectul toxic
al acestuia.
Interacţiuni cu examenele paraclinice
– Metronidazolul poate imobiliza treponemele şi poate determina reacţie fals pozitivă la testul NelsonMayer.
4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea
Sarcina
Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice directe sau indirecte asupra funcţiei de reproducere,
decât în cazul utilizăriii unor doze foarte mari. (vezi pct. 5.3.)
Zifex duo se va administra cu prudenţă în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru de sarcina.
Alăptarea
Deoarece metronidazolul se excretă în laptele uman se va evita administrarea la femeile care alaptează
sau se va întrerupe alăptarea.
Fertilitatea
Nu există date privind afectarea fertilităţii în cazul utilizării acestui medicament.
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Medicamentul nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce
vehicule şi de a folosi utilaje.
După administrarea intravaginală, absorbţia sistemică a celor două substanţe active din compoziţia
medicamentului este mică. Totuşi, dacă apar parestezii, ataxie, vertij, confuzie, crize convulsive nu
conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.
4.8 Reacţii adverse
După administrarea intravaginală, absorbţia sistemică a celor două substanţe active din compoziţia
medicamentului este mică. Totuşi, apariţia de reacţii adverse sistemice nu poate fi complet exclusă.
Reacţiile adverse sunt clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă. Frecvenţa este
definită utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai
puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă
necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).
În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a
gravităţii.
Reacţii adverse legate de metronidazol:
Tulburări hematologice şi limfatice:
-foarte rare: leucopenie, agranulocitoză, neutropenie, trombocitopenie, pancitopenie;
Tulburări ale sistemului imunitar:
-foarte rare: şoc anafilactic;
-cu frecvenţă necunoscută: angioedem (edem Quincke), urticarie.
Tulburări psihice:
-cu frecvenţă necunoscută: -tulburări psihotice, incluzând confuzii, halucinaţii,
-dispoziţie depresivă.
Tulburări ale sistemului nervos:
-foarte rare: encefalopatie (de exemplu confuzie, febră, cefalee, halucinaţii, paralizie, fotofobie,
tulburări ale câmpului vizual şi ale mişcărilor oculare, redoare de ceafă) şi sindrom cerebelos subacut
(de exemplu ataxie, disartrie, tulburări de mers, nistagmus şi tremor), care se pot remite la întreruperea
tratamentului.
-cu frecvenţă necunoscută:- în timpul tratamentului cu doze mari sau de lungă durată au fost raportate
neuropatie senzitivă periferică (parestezii, furnicături) sau crize epileptice tranzitorii. În majoritatea
cazurilor, neuropatia a dispărut la întreruperea tratamentului sau la scăderea dozelor;
-cefalee, convulsii, ameţeli.
Tulburări oculare:
-cu frecvenţă necunoscută: tulburări vizuale tranzitorii, cum sunt diplopie, miopie.
Tulburări gastro-intestinale:
– rare: pancreatită, reversibilă la întreruperea tratamentului, dureri epigastrice, greaţă, vărsături, diaree,
glosită, xerostomie, stomatită, senzaţie de gust metalic, anorexie.
Tulburări hepatobiliare:
-foarte rare: modificări ale testelor funcţionale hepatice, hepatită colestatică şi icter, reversibile la
întreruperea administrării.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:
-rare: urticarie, înroşirea feţei, prurit, angioedem
-foarte rare: şoc anafilactic, erupţii pustuloase;
Tulburări renale şi ale căilor urinare
-cu frecvenţă necunoscută: urină de culoare brun-roşiatică, determinată de prezenţa pigmenţilor
hidrosolubili proveniţi din metabolizarea metronidazolului.
Reacţii adverse legate de clotrimazol:
Tulburări ale sistemului imunitar:
-rare: hipotensiune arterială, sincopă, dispnee, prurit cutanat, erupţii cutanate tranzitorii.
Tulburări gastro-intestinale:
-rare: dureri gastro-intestinale
Tulburări ale aparatului genital şi ale sânului:
-rare: exfoliere genitală, prurit, edem, discomfort, arsuri, iritaţie, dureri pelvine.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:
-rare: iritaţie locală, uscăciunea mucoasei vaginale, senzaţia de arsură locală, febră.
Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului
naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.
4.9 Supradozaj
Deoarece absorbţia sistemică după administrarea intravaginală a acestui medicament este foarte mică,
este puţin probabil să apară supradozaj. În caz de ingestie accidentală, simptomele determinate de
supradozaj constau în vărsături, ataxie şi dezorientare uşoară.
Nu există antidot specific. În caz de supradozaj masiv, tratamentul este simptomatic şi de susţinere a
funcţiilor vitale.
Au fost raporate cazuri de ingestie (accidentală sau în scop suicidar) a unor doze unice de până la 12 g
de metronidazol.
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase şi antiseptice (exclusiv combinaţii cu corticosteroizi)
derivaţi de imidazol, codul ATC: G01AF20.
Zifex duo este o asociere de metronidazol şi clotrimazol.
Metronidazolul este un derivat nitroimidazolic activ faţă de o gamă largă de protozoare şi bacterii.
Este activ faţă de Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis. Are şi acţiune
bactericidă faţă de bacilii Gram-negativ anaerobi- Bacteroides inclusiv Bacteroides fragilis,
Helicobacter pylori, faţă de cocii Gram-pozitiv anaerobi- Peptostreptococcus şi faţă de majoritatea
clostridiilor, inclusiv C. difficile. De asemenea, este eficace faţă de Gardnerella vaginalis.
Metronidazolul este un promedicament. Bioactivarea are loc la nivel intracelular, prin reducerea
enzimatică a grupării nitro, proces propriu microorganismelor patogene anaerobe (protozoare,
bacterii). Se formează compuşi intermediari care acţionează bactericid prin afectarea ADN-ului, a
proteinelor şi membranelor celulare.
Clotrimazolul este un chimioterapic de sinteză cu structură azolică.
In vitro este activ faţă de numeroşi fungi: Epidermophyton, Microsporum, Tricophyton, Coccidioides
immitis, Histoplasma capsulatum, Aspergillus, Candida. Mai puţin sensibil faţă de Malassezia furfur
(pitiriazis versicolor), Cryptococcus. Are activitate antitricomonazică, antibacteriană faţă de
Corynebacterium minuttissima (eritrasma) şi diferiţi germeni gram-pozitiv (Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes). La concentraţii de 1 mcg/ml efectul este fungicid la majoritatea speciilor.
Pentru Candida, efectul fungicid se obţine la concentraţia de 2 mcg/ml.
Mecanismul de acţiune al clotrimazolului este similar celui al antimicoticelor imidazolice acţionând la
nivelul membranei celulare a fungilor unde inhibă încorporarea acetatului de ergosterol (un component
al membranei celulare a fungilor).
S-a demonstrat că asocierea clotrimazolului cu metronidazol determină efecte aditive, cu următoarele
efecte terapeutice:
-lărgirea spectrului antibacterian, prin sumarea spectrelor de acţiune ale celor două substanţe active.
-intensificarea acţiunii antimicotice, antiprotozoarice şi antibacteriene;
-împiedicarea sau întârzierea apariţiei fenomenului de rezistenţă.
Studiile microbiologice in vitro au arătat că acţiunea faţă de Trichomonas vaginalis şi cea antimicotică
cresc atunci când metronidazolul şi clotrimazolul sunt asociate.
5.2 Proprietăţi farmacocinetice
Metronidazol:
Absorbţie:
După administrarea pe cale vaginală, absorbţia în circulaţia sistemică este mică.
Distribuţie:
Legarea de proteinele plasmatice este mică, sub 20%. După administrare pe cale orală, volumul
aparent de distribuţie este semnificativ, de aproximativ 40 l (corespunzător la 0,65 l/kg). Distribuţia
este rapidă: se ating concentraţii similare cu cele plasmatice în: plămâni, rinichi, ficat, tegument, bilă,
lichid cefalorahidian, creier, salivă, lichid seminal, secreţii vaginale, abcese.
Metronidazolul traversează bariera feto-placentară şi se excretă în laptele uman.
Metabolizare:
Se metabolizează predominant hepatic, prin oxidare, rezultând 2 compuşi principali:
-metabolitul “alcool”, metabolit principal, având o activitate bactericidă asupra microorganismelor
anaerobe de aproximativ 30% din cea a metronidazolului şi timp de înjumătăţire plasmatică prin
eliminare de aproximativ 11 ore.
-metabolitul “acid”, în cantitate mică, având o activitate bactericidă de aproximativ 5% din cea a
metronidazolului.
Timpul de înjumătăţire plasmatică este de 8 până la 10 ore.
Eliminare:
Se elimină în mică măsură prin materii fecale. Eliminarea este predominant urinară, metronidazolul şi
metaboliţii oxidaţi excretaţi prin urină reprezintă aproximativ 35-65% din doza administrată.
Clotrimazol:
Absorbţie
Clotrimazolul se absoarbe în cantitate mică la nivelul mucoasei vaginale (3-10%).
Distribuţie
Intravaginal realizează concentraţii locale corespunzătoare pentru obţinerea efectului terapeutic.
Metabolizare
Se metabolizează rapid hepatic şi rezultă compuşi inactivi farmacologici.
Eliminare
Eliminarea clotrimazolului trecut în circulaţia generală se face prin fecale şi urină.
5.3 Date preclinice de siguranţă
Studii de toxicitate acută efectuate la şoarece şi şobolan (pe cale orală) au evidenţiat un potenţial toxic
foarte mic al acestei asocieri medicamentoase, cu o rată a mortalităţii de numai 20% după 7 zile, la
doze mari (600 mg clotrimazol/kg şi 3000 mg metronidazol/kg, atât în monoterapie cât şi în asociere).
În timpul studiilor de toxicitate subacută (30 zile), aplicarea asocierii clotriomazol/metronidazol la
iepure şi câine nu a produs nici o reacţie adversă locală sau sistemică, nici la doze mult mai mari decât
cele recomandate la om (de 3-10 Dtd la câine şi de 100-200 Dtd la iepure; 1Dtd = doza
terapeutică/doza letală la om = aproximativ 3,33 mg/kg pentru clotrimazol şi aproximativ 16,66 mg/kg
pentru metronidazol).
Aplicarea locală (vaginală) a asocierii clotriomazol/metronidazol în timpul sarcinii la şobolan şi iepure
nu a evidenţiat afectare fetală la doze de 100 Dtd şi nici afectarea sarcinii.
6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor
Gliceride de semisinteză.
6.2 Incompatibilităţi
Nu este cazul.
6.3 Perioada de valabilitate
3 ani
6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Cutie cu 1 folie termosudată din PVC-PE a 7 ovule
Cutie cu 1 folie termosudată din PVC a 7 ovule
Cutie cu 2 folii termosudate din PVC-PE a câte 7 ovule
Cutie cu 2 folii termosudate din PVC a câte 7 ovule
6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor
Fără cerinţe speciale.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
Antibiotice SA
Str. Valea Lupului, nr.1
707410 Iaşi
România
8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
7917/2015/01-02-03-04
9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI
Autorizare – Iulie 2015
10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI
Iulie 2015