REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Zifex complex ovule
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Un ovul conține metronidazol 500 mg, nistatină 100000 UI, sulfat de neomicină 65000 UI și acetat de
hidrocortizon 15 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Ovul
Ovule de culoare alb-gălbui până la galben , de formă ovoidă, cu suprafaţa netedă onctuoasă şi aspect
omogen în secţiune.
4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
Tratamentul local al vaginitelor bacteriene, trichomoniazice şi micotice cauzate de germeni sensibili.
Tratamentul local al vaginitelor nespecifice cu germeni sensibili.
Medicamentul este destinat exclusiv pacientelor adulte.
4.2 Doze şi mod de administrare
Doze
Doza recomandată este de 1 ovul Zifex complex, o dată pe zi.
Durata tratamentului: 7 -10 zile.
Mod de administrare:
Zifex complex este un medicament indicat pacientelor adulte.
Medicamentul se introduce intravaginal profund, preferabil seara la culcare.
În timpul administrării de Zifex complex se recomandă:
– tratamentul concomitent al partenerului cu medicamente specifice, chiar dacă acesta este asimptomatic sau
prezintă cultură negativă pentru Trichomonas vaginalis;
– măsuri suplimentare de igienă intimă a ambilor parteneri;
– folosirea lenjeriei de bumbac, evitarea duşurilor vaginale;
– evitarea contactului sexual, deoarece infecţia s-ar putea transmite partenerului, iar eficacitatea şi siguranţa
utilizării produselor contraceptive din latex (cum sunt prezervative, diafragme) poate fi redusă (vezi pct. 4.4.)
Zifex complex nu se administrează în timpul ciclului menstrual; se recomandă finalizarea tratamentului
înaintea de începerea unui nou ciclu menstrual.
4.3 Contraindicaţii
Hipersensibilitate la metronidazol, nistatină, sulfat de neomicină și acetat de hidrocortizon sau la oricare
dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Atenționări în legătură cu metronidazolul
Tratamentul cu metronidazol nu trebuie prescris pe o perioadă mai lungă de 10 zile și nu trebuie să se repete
mai mult de 2-3 ori pe an.
În cazul tratamentului prelungit trebuie urmărită apariţia reacţiilor adverse de tip neuropatie centrală sau
periferică (parestezii, ataxie, vertij, convulsii). Deşi nu s-au raportat astfel de reacţii în cazul acestui
medicament, tratamentul trebuie întrerupt în cazul apariţiei manifestărilor de tip ataxie, vertij sau confuzie.
Deşi absorbţia sistemică a metronidazolului din medicament este redusă, pentru a preveni eventualitatea
apariţiei reacţiilor de tip disulfiram, pacientele trebuie avertizate să nu consume alcool etilic sau
medicamente care conţin alcool etilic în timpul tratamentului şi timp de 48 de ore după întreruperea
tratamentului. (vezi pct 4.5).
Precauții de utilizare
Precauții de utilizare în legătură cu metronidazolul
În cazul existenţei unor antecedente de tulburări hematologice şi/sau tratament prelungit, se recomandă
efectuarea periodică de teste sanguine, în special controlul hemoleucogramei. Deşi nu s-au raportat astfel de
reacţii în cazul acestui medicament, orice eventuală scădere a numărului de hematii, leucocite sau/şi
trombocite impune oprirea tratamentului.
Nu se recomandă administrarea a mai mult de 2-3 cure de tratament pe an.
În timpul tratamentului este contraindicată utilizarea prezervativelor datorită riscului de rupere a acestora.
Nu se recomandă administrarea concomitent cu spermicide (orice tratament local vaginal poate inactiva
spermicidele).
Deoarece infecţia cu Trichomonas vaginalis este frecvent asociată cu infecţia cu gonococ, se recomandă
evaluarea infecţiei cu gonococ şi administrarea terapiei adecvate.
Perioada de tratament trebuie limitată datorită riscului de apariţie a germenilor rezistenţi.
Tratamentul cu medicamente care contin metronidazol poate determina o coloraţie mai închisă a urinii.
4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune
Interacţiuni determinate de metronidazol:
Disulfiram: au fost raportate reacţii psihotice la pacientele care au utilizat concomitent metronidazol şi
disulfiram.
Nu se recomandă administrarea disulfiramului în timpul tratamentului cu Zifex complex ovule (asocierea
disulfiramului cu metronidazolul poate duce la apariţia unor reacţii de tip psihotic – accese delirante, stări
confuzionale).
Alcool: băuturile alcoolice și medicamentele care conțin alcool nu trebuie utilizate în timpul tratamentului cu
Zifex complex și cel puțin două zile după întreruperea tratamentului, datorită posibilității de apariție a
reacțiilor de tip disulfiram-like: senzație de căldură, eritem facial, vărsături, tahicardie.
Anticoagulante orale (de tipul warfarinei): metronidazolul inhibă metabolizarea acestora la nivel hepatic,
ducând la creşterea concentraţiilor plasmatice şi a efectului şi implicit a riscului de apariţie a hemoragiilor; se
recomandă măsurarea mai frecventă a timpului de protrombină şi INR şi eventual ajustarea dozei de
anticoagulant în timpul administrării de metronidazol şi/sau cloramfenicol şi 8 zile după întreruperea
acesteia; nu există interacţiuni în cazul heparinei.
Ciclosporină: metronidazolul poate determina creşterea concentraţiei plasmatice a ciclosporinei; se
recomandă monitorizarea creatininemiei şi a concentraţiei plasmatice a ciclosporinei.
Săruri de litiu :metronidazolul poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale litiului; în timpul
administrării de metronidazol se recomandă monitorizarea creatininemiei şi a concentraţiilor plasmatice ale
litiului şi electroliţilor.
Fenitoină sau fenobarbital: în cazul asocierii cu barbiturice sau fenitoină eficacitatea metronidazolului
scade. Fenobarbitalul creşte viteza de metabolizare a metronidazolului.
Ca urmare, timpul de înjumătăţire scade la aproximativ 3 ore.
5-fluorouracil: metronidazolul reduce clearance-ul de 5-fluorouracil, ceea ce determină creşterea toxicităţii
5-fluorouracil.
Interacţiuni cu examene paraclinice: metronidazolul poate imobiliza treponemele şi de aceea, poate
determina o reacţie fals pozitivă la testul Nelson-Mayer.
Interacţiuni determinate de neomicină:
Acarboză: neomicina creşte efectul acarbozei.
Acenocumarol: neomicina creşte uneori efectul acenocumarolului.
Digoxină: neomicina poate scădea nivelul seric al digoxinei.
Metotrexat: neomicina poate scădea absorbţia de metotrexat.
Retinol: neomicina scade concentraţia serică de retinol.
Vitamina A: neomicina scade concentraţia serică de vitamina A.
Warfarină: neomicina creşte efectele warfarinei.
Interacţiuni determinate de nistatină:
Nu se cunosc.
Interacţiuni determinate de acetatul de hidrocortizonă:
Nu se cunosc.
4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea
Sarcina
Studiile la animale sunt insuficiente cu privire la efectele asupra sarcinii, dezvoltării embrionare şi fetale,
naşterii şi dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut.
Având în vedere prezența în compoziţia acestui medicament a unui aminoglicozid, neomicina, care are risc
de ototoxicitate, și eventualitatea unei absorbții sistemice a acesteia, nu se recomandă administrarea la
femeile gravide.
Alăptarea
Nu există date privind evaluarea cantitativă a eliminării substanţelor active din Zifex complex în laptele
matern. În absenţa acestor date nu se recomandă administrarea acestui medicament pe perioada alăptării sau
se recomandă întreruperea alăptării pe perioada tratamentului.
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
În cazul conducătorilor de vehicule și a persoanelor care folosesc utillaje trebuie avută în vedere posibilitatea
apariției vertijului.
4.8 Reacţii adverse
Reacţiile adverse sunt clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă. Frecvenţa este
definită utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin
frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută
(care nu poate fi estimată din datele disponibile).
Tulburări ale sistemului imunitar:
-foarte rare: reacţii de hipersensibilitate.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:
-foarte rare: înţepături, iritaţie locală mai ales în timpul primelor zile de tratament.
-mai puţin frecvente: eritem, prurit, senzaţie de arsură locală în timpul primelor zile ale tratamentului, dar şi
în cazul tratamentului prelungit.
Ca pentru orice medicament cu acţiune locală, există posibilitatea absorbţiei limitate a substanţelor active din
compoziţia acestuia.
Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de
raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.
4.9 Supradozaj
Deoarece absorbţia sistemică după administrarea vaginală a acestui medicament este mică, este puţin
probabil să apară supradozaj.
În caz de ingestie accidentală, simptomele determinate de supradozaj constau în vărsături, ataxie şi
dezorientare uşoară.
Nu există antidot specific. În caz de supradozaj masiv, tratamentul este simptomatic şi de susţinere a
funcţiilor vitale.
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: Antiinfecţioase şi antiseptice ginecologice, Antiinfecţioase/antiseptice în
combinaţie cu corticosteroizi, Antibiotice şi corticosteroizi, codul ATC: G01BA.
Spectru de activitate antimicrobian
Metronidazol
Metronidazolul este un chimioterapic de sinteză, derivat de 5-nitroimidazol.
Pătrunde în celule prin difuziune, apoi este activat printr-un proces de reducere enzimatică propriu
microorganismelor anaerobe.
Se formează compuşi intermediari reactivi labili, care acţionează prin afectarea structurii ADN-ului,
proteinelor şi membranelor.
Rezistenţa la metronidazol apare prin multiple mecanisme: diminuarea captării metronidazolului, diminuarea
activării metronidazolului sau modificarea ţintei, supraexpresia pompelor de eflux.
Metronidazolul are acţiune bactericidă/trichomonacidă/amoebicidă.
In vitro omoară în decurs de 24 ore E. histolytica, la concentraţii de 1-2 μg/ml şi T. vaginalis la concentraţii
de 2,5 μg/ml. In vivo este foarte eficace asupra trofozoiţilor mobili, mai puţin asupra chisturilor amoebiene.
Nistatina este un antibiotic polienic activ mai ales faţă de levurile aparţinând genului Candida. Acţiunea este
datorată legării de sterolii membranei celulare, cu permeabilizarea acesteia. Nistatina are acţiune fungistatică
sau fungicidă (în funcţie de concentraţie). Rezistenţa la nistatină este rară şi apare prin alterarea biosintezei
ergosterolului membranar cu reducerea afinităţii nistatinei pentru sterolii membranari. In vitro, concentraţia
minimă inhibitorie în cazul Candida albicans şi al altor fungi/levuri sensibili se situează în intervalul 1,56 –
6,25 μg/ml.
Nistatina are un spectru de acţiune relativ îngust, incluzând levuri şi fungi implicaţi în micoze superficiale:
Candida albicans şi alte specii de Candida spp., Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum,
Microsporum audouini, Epidermophyton spp., Tricophyton spp..
Unele tulpini de Candida glabrata sunt relativ rezistente la nistatină.
Sulfatul de neomicină este un antibiotic aminoglicozidic cu spectru larg, eficace faţă de germeni Grampozitiv şi Gram-negativ, cel mai frecvent întâlniţi în infecţiile cutanate. Sulfatul de neomicină este obţinut
din tulpini selecţionate de Streptomyces fradiae. Rezistenţa la neomicină apare prin mecanisme diferite,
incluzând: modificarea subunităţii ribozomale, interferenţa căii de transport intracelular a nistatinei,
inactivarea enzimelor de adenilare, acetilare şi fosforilare. Informaţii genetice despre producţia de enzime
inhibitorii pot exista în cromozomii bacterieni sau plasmide.
Acetatul de hidrocortizonă este un glucocorticoid derivat de la cortizon, acţiunea sa fiind mediată de
receptorii pentru glucocorticoizi.
Glucocorticoizii acţionează la nivelul unor receptori specifici care fac parte din categoria receptorilor
nucleari. Receptorii au o porţiune specifică conferită de 3 domenii funcţionale: domeniul de legare a
moleculelor de glucocorticoizi, domeniul prin care receptorul activat se leagă de ADN şi domeniul de reglare
a transcripţiei genice.
Complexul glucocorticoid-receptor intră în nucleu şi se fixează de ADN la nivelul unui situs specific
denumit element care răspunde la glucocorticoid – GRE („glucocorticoid responsive element”).
Acetatul de hidrocortizonă are acţiune antiinflamatoare şi de retenţie hidrosalină, împiedică procesul
exudativ, micşorează infiltraţia celulară, reduce dilataţia capilară şi inhibă proliferarea.
Specii sensibile:
-aerobi Gram-pozitiv: Corynebacterium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus meticilino-sensibil;
-aerobi Gram-negativ: Acinetobacter, in special Acinetobacter baumannii (50-75%), Branhamella
catarrhalis, Campylobacter, Citrobacter freundii (20-25%), Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes,
Enterobacter cloacae, Escherichia coli (15-25%), Haemophilus influenzae (25-35%), Klebsiella (10-15%),
Morganella morganii (10-20%), Proteus mirabilis (20-50%), Proteus vulgaris, Providencia rettgeri,
Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia.
Specii moderat sensibile (in vitro de sensibilitate intermediară):
-aerobi Gram-negativ: Pasteurella, Alcaligenes denitrificans, Burkholderia, Flavobacterium sp., Providencia
stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia;
-aerobi Gram-pozitiv: enterococi, Nocardia asteroides, Staphylococcus meticilino-rezistent, Streptococcus;
-bacterii strict anaerobe;
-altele: Chlamydia sp, Mycoplasma sp., Rickettsia sp.
5.2 Proprietăţi farmacocinetice
Absorbţie
Absorbţia sistemică după administrarea pe cale vaginală a 500 mg metronidazol conţinut în ovule a fost de
25% conform unui studiu farmacocinetic. Valoarea medie a Cmax a fost de 2124 ng/ml, iar a Tmax de 16 ore.
Rezultatele altor studii au evidenţiat că după administrarea pe cale vaginală a unei doze de 500 mg
metronidazol valoarea Cmax a fost de 1900 ng/ml iar Tmax a fost de 7,7 ore. Biodisponibilitatea relativă, în
comparaţie cu administrarea pe cale orală, a fost în acest caz de 25%.
Nistatina administrată intravaginal este eficace numai local, deoarece absorbţia nistatinei în circulaţia
sistemică după aplicarea pe mucoase este neglijabilă.
Nu sunt disponibile date privind absorbția neomicinei.
Absorbţia sistemică după administrarea pe cale vaginală a 15 mg acetat de hidrocortizon este practic nulă.
Distribuţie
Metronidazolul se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 5-20 %. După administrarea pe cale orală,
volumul aparent de distribuţie este semnificativ, de aproximativ 40 l (corespunzător la 0,65 l/kg). Distribuţia
este rapidă, atingându-se concentraţii similare cu cele plasmatice în plămâni, rinichi, ficat, tegument, bilă,
lichid cefalorahidian, creier, salivă, lichid seminal, secreţii vaginale, abcese.
Metronidazolul traversează bariera feto-placentară şi se excretă în laptele uman.
Metabolizare
Metronidazolul este metabolizat predominant hepatic, prin oxidare, rezultând doi compuşi principali:
– metabolitul „alcool”,metabolit principal, având o activitate bactericidă asupra microorganismelor anaerobe
de aproximativ 30 % din cea a metronidazolului şi timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de
aproximativ 11 ore;
– metabolitul „acid”, în cantitate mică, având o activitate bactericidă de aproximativ 5 % din cea a
metronidazolului. Timpul de înjumătăţire plasmatică este de 8 până la10 ore.
Eliminare
Metronidazolul este eliminat în mică măsură prin fecale. Eliminarea este predominant urinară,
metronidazolul şi metaboliţii oxidaţi excretaţi prin urină reprezintă aproximativ 35-65% din doza
administrată.
5.3 Date preclinice de siguranţă
S-a dovedit că metronidazolul are efect carcinogen la şoarece şi şobolan. Studiile similare efectuate la
hamster au avut rezultate negative, iar studii epidemiologice ample efectuate la om, nu au evidenţiat un risc
carcinogen crescut pentru om.
Metronidazolul s-a dovedit a avea efecte mutagene la bacterii, in vitro. În studii efectuate in vitro, pe celule
de mamifer sau in vivo, la rozătoare şi om, dovezile unui efect mutagen al metronidazolului au fost
insuficiente.
Acetatul de hidrocortizonă s-a dovedit a fi teratogen la hamster şi şobolan.
6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor
Gliceride de semisinteză
6.2 Incompatibilităţi
Nu este cazul.
6.3 Perioada de valabilitate
3 ani
6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină.
7
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Cutie cu 1 folie termosudată din PVC/PE a 7 ovule.
Cutie cu 1 folie termosudată din PVC a 7 ovule.
Cutie cu 2 folii termosudate din PVC/PE a câte 7 ovule.
Cutie cu 2 folii termosudate din PVC a câte 7 ovule.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.
6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor
Fără cerinţe speciale.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
Antibiotice SA
Str. Valea Lupului nr.1,
707410 Iași
România
8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
9599/2017/01-02-03-04
9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI
Data primei autorizări: Ianuarie 2017
10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI
Ianuarie 2017
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro .