Precizări privind coplata

 • valoarea coplății pentru un episod de spitalizare continuă, pentru pacienții care se încadrează în criteriile stabilite prin actele normative în vigoare are o valoare cuprinsă între 5 și 10 lei, valoarea fiind stabilită de fiecare spital în parte
 • coplata se va plăti de pacienții care se internează începând cu 01.04.2013
 • coplata se va încasa la nivel de secție sau compartiment pe parcursul internării, pacientului fiindu-i înmânată chitanța reprezentând dovada încasării contravalorii coplății
 • la internare pacientul va fi informat asupra prevederilor legale privind coplata și asupra excepțiilor prevăzute de actele normative 

Coplata se încasează pentru:

· servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secții sau compartimente cu paturi aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate

· servicii medicale spitalicești, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ 

Nu se plătește coplată pentru:

 • spitalizările de o zi
 • servicii medicale spitalicești pentru care criteriul de internare a fost urgența
 • servicii medicale spitalicești de lungă durată (ani)
 • servicii medicale acordate în secții sau compartimente de îngrijiri paleative
 • servicii medicale spitalicești pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuți la articolele 105, 113, 114 din Codul penal 

Categorii de asigurați care sunt scutiți de plata coplății (Lgea 5/2006 articolul 213):

 • copiii cu vârsta până în 18 ani
 • tineri cu vârsta între 18-26 ani dacă sunt elevi sau absolvenți de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni
 • ucenicii sau studenții care nu realizează venituri din muncă
 • toate femeile însărcinate și lăuzele, pentru servicii medicale legate de sarcină
 • toate femeile însărcinate și lăuze care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară pentru toate serviciile medicale
 • pensionarii cu venituri numai din pensie ce nu depașește 740 lei/lună
 • bolnavi cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru servicii aferente bolii de bază respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse