Pentru a putea beneficia de concediu medical pe perioada internarii/la externare aveti nevoie de

  • adeverinta de la locul de munca in care sa se mentioneze numarul de zile de concediu de care ati beneficiat in ultimele 12 luni
  • in cazul in care sunteti deja in concediu trebuie sa prezentati formularul initial eliberat
  • daca in ultimele 12 luni ati beneficiat de mai mult de 90 zile, pentru a se putea acorda in continuare concediu aveti nevoie de:
  1. documentatia medicala necesara stabilirii diagnosticului clinic, stadiului de evolutie a bolii si prognosticului recuperator ( bilete de iesire din spital, examene paraclinice si de laborator ), plan medical de recuperare.
  2. propunere tip prelungire concediu medical peste 90 zile completat de medicul specialist curant;
  3. adeverinta de salariat cu zilele concediu medical acordate in ultimele 12 luni
  4. cardul de sanatate

Pentru a putea beneficia de concediu medical peste 90 zile, aveti obligatia sa prezentati actele mentionate la punctele 1, 2 si 3 medicului expert al asigurarilor sociale, pentru a se aviza concediul medical cu cel putin 10 zile inainte de expirarea concediului medical avut anterior.